شهروند محترم ! خواهشمند است، قبل از هرگونه اقدام ،شیوه نامه ثبت نام به شرح زیر را به دقت مطالعه و پس از حصول اطمینان از واجد شرایط بودن خود و آگاهی کامل نسبت به انجام مراحل زیر اقدام نمایید :

در صورتيكه متقاضيان پس از واريز وجه اوليه ،تقاضاي انصراف داشته باشند ، ميبايست از تاريخ 1391/07/08 با دريافت فرم انصرافي به شعبه بانك مسكن مربوطه مراجعه نمايند و از مراجعه به شعب بانك قبل از تاريخ مذكور اكيدا خودداري نمايند.

ثبت نام متقاضیان از تاریخ 1391/06/25 به شرح زیر انجام خواهد شد :
1. مراجعه به یکی از شعب بانک مسکن در مناطق 22گانه شهر تهران و افتتاح حساب به استناد بخشنامه 82/47/ب مورخ 1391/06/15
با واریز مبلغ 200 میلیون ریال از تاریخ 1391/06/25 لغایت 1391/06/30 (مهلت افتتاح حساب در بانک تا تاریخ 1391/07/06 تمدید شد)

2.مراجعه به سامانه ثبت نام به آدرس اینترنتی  Tehran-maskanmehr.net   و تکمیل اطلاعات و ارئه مدارک اسکن شده به شرح مندرج در شیوه نامه ثبت نام از تاریخ 1391/07/01 لغایت 1391/07/10

شهروندان گرامی : تغییرات فنی در سایت در دست انجام می باشد. بخش شروع ثبت نام متقاضیان جهت تکمیل اطلاعات به زودی فعال خواهد شد

توجه !!!  صرفا متقاضیانی میتوانند جهت تکمیل اطلاعات وارد سامانه مذکور شوند که شرایط آنها در بررسی های اولیه مردود نشده باشد .

لازم به تاکید است ورود به سامانه به منزله تایید کامل و نهایی  شرایط متقاضیان  نمی باشد و بررسی های تکمیلی در مراحل بعدی به شرح مندرج در شیوه نامه ثبت نام انجام خواهد شد .

کلیه اقدامات شما در محیط این سایت ثبت می شود و مسئولیت قانونی آن بر عهده شما خواهد بود.

 
 

وزارت راه و شهرسازی - دفتر فناوری اطلاعات سازمان ملی زمین و مسکن